NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THEO LUẬT MỚI?

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng vừa được Quốc hội thông qua, quy định rõ 10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

 

Những trường hợp nào miễn giấy phép xây dựng theo luật mới?

 
 
 
Những trường hợp nào miễn giấy phép xây dựng theo luật mới?  - Ảnh 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.